Vakantie in Tsjechië:CZeCOTTourmapsOost BohemenUNESCOActieve vakantieVerkeersregelingenGEOFUN

Holašovice - Voorstellingen

Hollasjowietse wordt reeds halverwege de 13e eeuw genoemd, in de tijd van de kolonialisering van het Zuid-Tsjechische grensgebied. De gemeente heeft twee zware klappen opgelopen. De eerste in de 16e eeuw, toen bijna alle oorspronkelijk Tsjechische inwoners bezweken aan de pest. Maar de stad is bijna onmiddellijk bevolkt door nieuwe Duitse immigranten. De tweede keer was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen de inspanningen van de plaatselijke, Duitse bevolking inzake aansluiting bij het rijksgebied bewaarheid werden. In 1946 begon de gedwongen verdrijving die een groot deel van de inwoners van Duitse afkomst trof. In de lege gebouwen kwamen Tsjechen wonen uit het binnenland die niet veel bouwden, maar eerder alleen het bestaande gebouwenbestand repareerden en onderhielden. In de lijst van de UNESCO kon daarom in 1998 een bijna volledig bewaard gebleven middeleeuws systeem van huizen en siloschuren worden opgenomen.

Beschermd dorpsgezicht

Holašovice is een bijzonder goed bewaard voorbeeld van een klassiek Midden-Europees dorp. Op een middeleeuwse plattegrond staat hier een hoeveelheid goed bewaarde bouwwerken van de volksarchitectuur uit de 18e en 19e eeuw die ook bekend is onder de naam "Zuid-Boheems boerenbarok".